Nazad na rubriku   Nazad na rubriku

O HajducimaZa vrijeme između dva svjetska rata, i ranije bilo je u našim krajevima hajduka koji su se skrivali zbog raznih krivičnih djela, a bilo je i vojnih bjegunaca. Mnogi su izbjegavali odlazak u vojsku ili su dezertirali iz vojske i odlazili u hajduke. Vojni rok 1849. godine je bio 8 godina, pa bi dezerteri kada se predaju služili 12 godina, a ako se desi da i drugi put pobjegnu, služili su vojsku cijeli život. Neki su u hajduke odlazili iz osvete koja se prenosila na mlada pokoljena kao poruka: 'Ko se ne osveti, taj se ne posveti!'. Austrijska vlada je sve činila na suzbijanju hajdučije, pa čak i to da se preko crkvenih vlasti sa oltara utiče na parohijane na mir i otkrivanje hajduka. Kad ni to nije uspjelo vlasti su raspisivale nagrade za njihove glave i organizovali akcije za hvatanje najopasnijih hajduka među kojima su jedno vrijeme bili Tomo Oluić iz Bilišana i Todor Veselinović iz Golubića.

U Bukovici, poznati hajduk je bio Jovan Kutlača. U narodnim pjesmama se navodi da je ubio 9 Sava i 9 Jovana imenjaka, a koliko li ostalih. Vlasti u Zadru povjere kninskom sucu Rešetaru da pregovara sa Kutlačom, kome će, ako se preda život poštediti. Pregovori su vođeni na pola puta Kistanje - Knin, kada sudac upita Kutlaču: 'Je li tvrda vjera?', Kutlača mu odgovori:'Tvrda je'. Do sporazuma nije došlo. Poslije izvjesnog vremena bio je opkoljen, živ uhvaćen i obješen, a na sudu je izjavio da se kaje što nije ubio suca Rešetara.


Iz Karina Gornjeg, poznati hajduk je bio Dmitar Drača, zvani Dmitrak. Odmetnuo se kada su ga žandari pretukli kod crkve u Karinu oko 1890. godine. Uskoro je uhvaćen i osuđen na smrt u tribunalu u Zadru. Ispunjavajući mu posljednu želju, tražio je da mu donesu od kuće gusle u kojima je bila skrivena pila za željezo, kojom prepila rešetke ćelije i pobjegne. Krio se još nekoliko godina dok ga nisu opkolili iznad Popovića žandari kad mu je bila žena u posjeti. Neki vele da ga je ona i izdala('ah, te žene'). Tom prilikom je teže ranjen, mada je i on ranio jednog žandara. Umro je u kočiji na putu za Obrovac i tako završio skoro dvadeset godina svoje hajdučije. Družio se sa hajdukom Kutlačom, što je narod opjevao: 'Vino pije Drača i Kutlača...'
Drugi karinski hajduk je bio Lakić Rade, a ortak mu je bio hajduk Birkić iz Medviđe. Zajedno su pobjegli iz zatvora u Zadru 1920. godine.


Mnogi Bukovčanci se i danas sjećaju poznatog hajduka Todora Medića iz Bjeline koji je bio strah i trepet za one koji su ga progonili. Medić je uhvaćen u Erveniku i obješen u Šibeniku 1931. godine. Prilikom hapšenja ubio je žandara Vekića čime je sebi potvrdio smrtnu kaznu.Nazad na rubriku   Nazad na rubriku

Pošalji komentar

Komentar

OCJENI PRILOG arrow grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5
Prosječna ocjena: 0 Ukupno glasova: 0

Najpopularnije galerije


oglasi bottom arrow


Find more about Weather in Benkovac, RH