Naziv

Prijevod

 

važol

boranija, pasulj

vela

vrsta

veljo!

uzvik:velim,kažem,rekoh!

verati se

penjati se

verdun

vrsta ptice pjevice

verige

naprava iznad ognjišta, za vješanje, posudja u kojima se sprema hrana

verijade

grilje, rešetke na prozoru

verižnjača

drvo na kojem vise verige

veršule

dječija kožna zarazna bolest,male boginje

veščati

slabiti(od bolesti)

vešta

haljina

vetlaška

boca za rakiju

vežanj

čvor

vida

šaraf

vidra

plastična posuda za pranje

viđelo

vidno mjesto

vijati

nakon vršidbe prosijavati pšenicu i ostale žitarice i grahorice odvajajući je tako od pljeve

vilari

djevojačke cipele sa cvekama koje djevojka kupuje od momkovih para za udaju

vile

poljoprivredna alatka sa tri ili četiri roga, pinjurice

vilina kosa

biljka poluparazit, vrsta korova

detalji

vinć

čekrk

vini

isti, jednaki

vini-vincati

potpuno isti,identičan

vinica

čovjek bogat vinom

vinjike

koštunjavo voće

detalji

vinta

dio zaprežnih kola koji se nalazi pored kočijaša i služi za kočenje

vintati

kočiti vintom na zaprežnim kolima

vitarina

stanarina

vitica

vjenčani prsten

vitlare

pribor za pravljenje frizure


1  |  2  |  3  |  4Najpopularnije galerije


oglasi bottom arrow


Find more about Weather in Benkovac, RH